Tietosuojaseloste, Yritys - MIP Electronics Oy
  • Kirjaudu sisään
  • Kirjaudu ulos
article
stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Tietosuojaseloste – MIP Electronics Oy

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Päivitetty 30.4.2018

 

1         Rekisterinpitäjä

MIP Electronics Oy, Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava, Y-tunnus: 1627111-2

2         Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Irja Perkins, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3         Rekisterin nimi

Verkkokaupan tilaajarekisteri

4         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan rekisterinpitäjän verkkokaupasta tekemän tilauksen käsittelemiseen ja siihen liittyvän tuotteen tai palvelun toimittamiseen.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn rekisteröityessään antamaan suostumukseen ja toimeksiantoon sekä sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

5         Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi, yritys, y-tunnus, työpaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksi, laskutusviite, OVT-tunnus, verkkolasku-operaattorin tunnus, toimitusosoite (mikäli eri kuin yrityksen osoite) sekä henkilön antama käyttäjätunnus ja salasana verkkokauppaan.

6         Järjestelmän sijainti ja ylläpitäjä

Rekisteri on osa rekisterinpitäjän internet -sivustoa, jota Nebula Oy tarjoaa pilvipalveluna. Palveluntarjoaja Nebula Oy huolehtii järjestelmän suojauksesta, päivittämisestä ja varmuuskopioinnista.

7         Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkokaupan tilaajarekisteriin on pääsy asiakassuhteen hoitamiseen liittyvillä henkilöillä ja internet -sivujen ylläpitäjällä.

7.1         Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja pilvipalvelu, jossa verkkokaupan tilaajarekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla.

7.2         Manuaalinen aineisto

Verkkokaupan tilaajarekisterin tietoja käsitellään vain sähköisesti.

8         Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja verkkokaupan tilaajarekisteriin päivitetään asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan. Rekisteröitymisen jälkeen niitä päivitetään ainoastaan henkilön itsensä toimesta.

9         Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokaupan tilaajarekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

11    Henkilötietojen säilytysaika

Verkkokaupan tilaajarekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

12    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

12.1     Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivästystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot sekä oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

12.2     Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen että:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

12.3     Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevia tietojen käsittelyä.

12.4     Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

12.5     Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

12.6     Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13       Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Evästeet sivuillamme

Sivustomme käyttää evästeitä. "Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, kun taas toiset auttavat meitä parantamaan tätä sivustoa ja käyttökokemusta (seurantaevästeet). Huomioithan, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.