Blogi - MIP Electronics Oy
category

Mittalaitteet ja mittausratkaisut - blogi

Ihmisen aistit ja subjektiivinen tunne aistimuksesta herättävät jatkuvasti spontaaneja mielikuvia ympäristöstämme. Se tuottaa myös refleksinomaisesti päätelmiä, joiden todistaminen oikeaksi mittaamalla on aina ollut haastavaa. Yksi hankalimmin tulkittavista ilmiöistä on melu.

Melun mittaamistarpeita on monenlaisia. Aluksi on kuitenkin aina mietittävä, mitä ihmettä pitääkään nyt tehdä. Olennaiset kysymykset ennen tekemistä ovat: “Tunnenko tehtävän riittävän tarkasti?” ja ”Osaanko toteuttaa mittaukset asianmukaisesti?”. Toki myös mittalaitteet vaikuttavat siihen, mitä niillä voi tehdä ja mitä niiden ominaisuuksia juuri tässä kyseisessä tehtävässä tarvitaan.

Epävarmuutta lieventää huomattavasti, jos mittaamiseen on saanut koulutusta ja kokeneen asiantuntijan ohjausta. MIP Electronics Oy on jo vuosia tarjonnut asiakkailleen koulutusta toimittamiensa mittalaitteiden käytön hallintaan. Tätä mittalaiteopastusta on jo kahden vuoden ajan täydennetty kaikille avoimilla menetelmäkoulutuksilla, joilla tähdätään siihen, että mittauksista saatu tieto olisi luotettavaa ja tulokset raportoitaisiin ymmärrettävästi.

Suosituimpia kurssejamme ovat olleet Melualtistumisen mittaus ja arviointi sekä Melumittausoppia asumisterveyden asiantuntijoille. Melualtistumista on kursseilla tarkasteltu lähinnä kuuloa vaurioittavan työperäisen melun arvioimisen kannalta. Asumisterveydessä tarkastelun kohteena ovat olleet lähinnä muut melusta aiheutuvat haitat ja niiden todentaminen mittauksin. Näiden kurssien osallistujilta saamamme palaute on ollut erittäin hyvää, ja siksi ne ovatkin vakiinnuttaneet asemansa tarjonnassamme. 

Kurssien osallistujilta saamamme palaute on ollut erittäin hyvää, ja siksi ne ovatkin vakiinnuttaneet asemansa tarjonnassamme.

Vuoden 2022 uutuuksina on tarjontaamme tullut Rakennusakustiikan kenttämittaukset sekä Melupäästön ja äänitehon kenttämittaukset, jotka edellyttävät jo vähän enemmän osaamista ja erikoistunutta mittauskalustoa. Rakennusakustiikan osalta kurssisisältö keskittyy rakennusten ääniympäristöasetuksen edellyttämiin mittaustarpeisiin ja siten asumisterveyttä varmistavien runkorakenteiden vaatimuksenmukaisuuden todentamiseen. Melupäästöihin liittyvä koulutus taas tuo ymmärrystä melusuureiden huomioiseen ostotilanteissa sekä antaa eväitä ilmoitettujen melupäästöarvojen todentamiseen. Ehkä suurin anti on kuitenkin se, että kurssilla saa selkeät tiedot, miten koneen tuottamaa melua voi tutkia todellisissa käyttötilanteissa.

Käsiin kohdistuva tärinä on työperäisistä altisteista lähes ainoa, joka on jatkanut ammattitautitilastoissa noususuunnassa. Tähän on todennäköisenä syynä se, että tärinän aiheuttamat vammat ovat joko alidiagnosoituja ja ne on tulkittu rasitusvammoiksi tai altistumisesta ei ole saatu riittävästi mittaustietoa. Tiedon saantiin tarvitaan tietenkin sopivaa tärinämittauskalustoa, mutta myös osaamista tämän kaluston käyttämiseen. Tähän tarpeeseen  otimme kokeilumielessä tarjontaamme mukaan myös tärinäaltistumisen arvioimiseen liittyvän kurssin Käsi- ja kehotärinämittausten perusteet, jota ei ole muualta saatavissa.

Tervetuloa kouluttautumaan ja vahvistamaan osaamista melu- ja tärinämittauksien parissa!

Katso avoimet koulutuksemme

Blogin kirjoittaja Tapani Ollila on MIP Electronics Oy:n Senior Advisor, mittaamisen kokenut asiantuntija ja alan ykkösnimi.

We use cookies

We use cookies on our website. Accept the use of cookies by clicking button "Accept cookies". Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.