Mikä muuttuu EU-koneasetuksen melu- ja tärinävaatimuksissa?, Mittalaitteet ja mittausratkaisut - blogi - MIP Electronics Oy
article
stdClass Object ( [image_intro] => images/shutterstock_2185108457.jpg [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => Koneissa on valinnanvaraa [image_fulltext] => images/shutterstock_2185108457.jpg [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => Koneissa on valinnanvaraa )

Uusi EU-tasoinen koneasetus (2023/1230/EU) on valmistunut ja joitain muutoksia se taas tuonee käytänteisiin siirtymäsäännösten puitteissa. Uusi asetus julkaistiin virallisessa lehdessä 29.6.2023 ja voimaantulo tapahtui 19.7.2023. Niin sanotuille suuren riskin konetuotteille ehdotus näyttäisi esittävän aiempaa tarkempia toiminnan laatuun liittyviä velvollisuuksia. Melun ja tärinän osalta olennaista on, että varsin yksiselitteisesti ilmoitettavien melu- ja tärinäarvojen pitää perustua mittauksiin. Konetuotteen ostajalle tämän lähestymistavan pitäisi lisätä luottamusta siihen, että terveys- ja turvallisuusvaatimukset on huomioitu ja ilmoitettu totuudenmukaisesti.

Konedirektiivistä konetuoteasetus

Ehkä merkittävin muutos on se, että uusi EU-asetus korvaa nykyiset konedirektiivin mukaisesti säädetyt kansalliset koneasetukset.  Kaikissa jäsenmaissa koneasetuksen teksti on otettava vastaan sellaisena kuin se EU parlamentissa on hyväksytty. Tämä asetusteksti olisi ollut paljon selkeämpi, jos suomenkielisessä ehdotuksessa käytetty ‘konetuotteet’-sana olisi tuotu viralliseen asetukseenkin, mutta ilmeisesti käännösongelmien takia tuo lyhyt ja selkeä ilmaus kääntyi muotoon ‘koneet ja vastaavat tuotteet’. Asetus ei varsinaisesti muuta olennaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia, mutta liitteiden järjestys menee uusiksi ja vähän myös määrä kasvaa aiemmasta. Lisäliitteet liittyvät laadunvarmistukseen, johon on tullut paljon seikkaperäisiä tarkennuksia. Melu on kuitenkin edelleen melua ja tärinä tärinää, ja nehän ovat olennaisia turvallisuus- ja terveysuhkia konetuotteiden käyttäjille.

Suuren riskin konetuotteet

Tässä vaiheessa olisi havahduttava erityisesti niiden konevalmistajien, jotka valmistavat materiaalien käsittelyyn tai työstämiseen tarkoitettuja koneita, joita käyttäessään henkilö voi vahingoittua vakavasti. Asetus puhuu tässä yhteydessä koneiden tai vastaavien tuotteiden luokista, joihin on sovellettava jotakin 25 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä. Tämä asetuksen liitteen I nimeksi tullut ilmaus olisi ollut paljon ymmärrettävämpi, jos olisi käytetty ehdotuksen selkeää ‘suuren riskin konetuotteet’ -nimitystä. Uutena ryhmänä tähän listaan on otettu uusien teknologioiden konetuotteet, kuten tekoälyä hyödyntävät turvalaitteet.

Kun suuren riskin konetuotevalmistaja määrittää tarvittavia terveys- ja turvallisuusnäkökulmia, on hänen varauduttava siihen, että riskien arvioinnit ja myös päästöarvot, kuten melu- ja tärinäarvot, ovat käytännössä erityistarkkailussa. Valinnan mukaan ilmoitetut laiteominaisuuksien mittaukset on varmennettava EU-tyyppitarkastuksessa, ja sen perään on jatkettava varmentamista sisäisellä tyypinmukaisuuden varmistusmenettelyllä. Vaihtoehtoisesti asiat voi hoitaa täydellisellä laadunvarmistuksella niin, että jokin hyväksytty ilmoitettu laitos valvoo auditoinnein vaatimustenmukaisuuden toteutumista.

Muutokset melu- ja tärinäarvojen ilmoittamisessa

Olennaisena terveys- ja turvallisuusvaatimuksena koneesta aiheutuvan melun olemassaoloon ja käyttäjään kohdistuvaan melutasoon on aina otettava kantaa ja kerrottava siitä vähintäänkin koneen käyttöohjeissa. Jos käyttäjään kohdistuva melu ei ylitä tasoa 70 dB, on sekin mainittava käyttöohjeissa. Tässä yhteydessä on myös mainittava, että 80 dB tasoisesta melutasosta laukeaa velvollisuus kertoa melupäästö äänitehona, joka vähän hämäävästi ilmaistaan myös dB-arvona. Fysikaalisena suureena ääniteho on kuitenkin täysin eri käsite kuin äänenpainetaso. Vaatimus näiden arvojen ilmoittamiseen on uudessa konetuoteasetuksessa täysin sama kuin nykyisessä koneasetuksessa.

Työkoneen istuimelta tärinäarvon ilmoitusraja 0,5 m/s² pysyy ennallaan, mutta käsitärinän osalta ilmoitusraja uudesta asetuksesta on poistettu. Siten olisi aina kerrottava, kuinka suuri käsiin kohdistuva tärinäarvo mittauksiin perustuen on.  Lisäksi iskevistä työkaluista pitää ilmoittaa tärinäiskujen kiihtyvyysamplitudien keskiarvo, jota vaatimuksissa ei ole aiemmin ollut.

Mittaa, niin tiedät

Melupäästön ja äänitehon sekä tärinäarvojen mittaamiseen ja määrittämiseen on olemassa standardoidut menetelmät. Mitä tarkempia ja edustuskelpoisempia tuloksia haluaa tai mitä pienempää epävarmuutta tavoittelee, sitä enemmän tulee panostaa mittalaitteiden laatuun ja testaustilojen ominaisuuksiin sekä mittausosaamiseen. Laadukkaita melun ja tärinän mittalaitteita ja varusteita löytyy valikoimistamme, ja laitteiden käyttöön tarjoamme myös asianmukaista menetelmäkoulutusta. Tutustu valikoimaamme https://www.mip.fi/fi/tuotteet/audiologia/aanitehojen-mittausratkaisut

 

We use cookies

We use cookies on our website. Accept the use of cookies by clicking button "Accept cookies". Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.