Melu on riski työntekijälle – kuinka mitata melulle altistumista? , Uutiset ja tapahtumat - MIP Electronics Oy
  • Kirjaudu sisään
  • Kirjaudu ulos
article
stdClass Object ( [image_intro] => images/tehdas-3.jpg [float_intro] => [image_intro_alt] => Meluinen tehdasnäkymä trukkeineen ja koneineen [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Kaikki ihmiset altistuvat melulle jossain määrin. Päivittäinen liian voimakkaalle melulle altistuminen voi kuitenkin olla kuulolle vahingollista, ja melu onkin edelleen yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista. Työnantajilla on laissa määritelty velvollisuus suojata työntekijä melun aiheuttamilta vaaroilta. 

Työturvallisuuslain mukaan melulle altistumisen täytyy olla niin vähäistä, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

Kaikista tärkein meluntorjuntakeino on melun syntymisen estäminen. Tämä edellyttää, että melua aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja arvioidaan. Työnantajan on arvioitava ja tarvittaessa mitattava työntekijän melulle altistuminen.

Altistumistasoluokittelu on kolmiportainen

Melualtistumiselle on määritelty toiminta- ja raja-arvot. Ensimmäinen porras on altistumisen alempi toiminta-arvo 80 desibeliä, jonka ylittyessä on varauduttava altistumisen kohoamiseen ja toisena portaana on ylempi toiminta-arvo 85 desibeliä, jonka ylittyessä on ehdottomasti toimittava. Kolmas porras on raja-arvo 87 desibeliä, jota missään tapauksessa ei saa ylittää. 

Alemman toiminta-arvon ylittyessä on työntekijällä oikeus saada käyttöönsä työnantajalta henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Lisäksi työnantajan on esimerkiksi annettava työntekijälle tarpeelliset tiedot riskin arvioinnin tuloksista sekä opastusta ja ohjausta melusta ja melualtistumisen vähentämisestä. Ylemmän toiminta-arvon ylittyessä työnantajan tulee laatia ja toteuttaa meluntorjuntaohjelma, jolla altistustasot saadaan laskemaan. Lisäksi työntekijälle tulee velvollisuus käyttää kuulosuojaimia. Työntekijöille annettavat ja heidän käyttämänsä kuulonsuojaimet ovat vain henkilökohtaiset apuvälineet melussa työskentelyyn, mikä ei poista työnantajan velvollisuutta varsinaiseen meluntorjuntaan.

Raja-arvon ylittävä melualtistuminen on kuulolle sietämätöntä. Jos kaikista suojaustoimista huolimatta raja-arvo ylittyy, tulee työnantajan ryhtyä viipymättä altistusta alentaviin toimenpiteisiin, joilla myös ylittymisen toistuminen estetään. 

Melun mittaamisen on oltava suunnitelmallista ja luotettavaa

Melun mittaaminen on tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään saamaan hyvä pohja meluhaittojen torjuntaan. Luotettavaa melutietoa keräämällä saadaan vastauksia kysymyksiin, mikä altistumista aiheuttaa ja kuinka paljon melua pitäisi pystyä alentamaan. Kun selvitykset on tehty oikein, voidaan meluntorjunta kohdentaa siten, että se vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

mittaaminen

Mitattaessa selvitetään päivittäinen tai viikoittainen melualtistus ihmiskorvan kuulokynnystä matkivalla A-taajuuspainotuksella. Päivittäinen melualtistus voidaan määrittää annosmittauksella tai keskiarvottamalla työntekijän eri työtehtävissä kertyneet melualtistukset työpäivän ajalta. Jos melualtistus vaihtelee merkittävästi päivästä toiseen, melualtistus voidaan määrittää työviikon viiden työpäivän ajalta. 

Lisäksi mitattaessa tulee selvittää äänen huippupainetaso C-taajuuspainotuksella mitattuna. Äänen huippupaineella tarkoitetaan äänenpainepulssin suurinta arvoa tai tasoa. Äänitasomittareilla sitä mitataan ns. peak-tasona.

Mittaamisessa tärkeintä on luotettavuus. Siksi on dokumentoitava tarkasti, millä välineellä mittaus tehtiin ja kuinka se toteutettiin. Mittaamisessa käytettyjen laitteiden on oltava toimintakunnossa sekä ennen että jälkeen mittauksen, jonka vuoksi niiden säännöllinen kalibrointi on tärkeää. Ja tietenkin on äärimmäisen tärkeää käyttää mittaamiseen luotettavaa, siihen käyttötarkoitukseen tarkoitettua laitetta. 

Eivätkä laitteetkaan yksin riitä – tarvitaan myös osaavaa mittarin käyttäjää. Mittaajalla on oltava riittävä kyky ja taito mitata sekä arvioida melua ja altistumista aiheuttavia tekijöitä. 

MIP auttaa luotettavien tulosten aikaansaamisessa

MIP on melun mittalaitteiden kokenein toimija Suomessa. Kauttamme saat luotettavat ratkaisut ja mittarit erilaisiin melunmittaustarpeisiin. 
 
Melun mittaamisen vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Meillä on jo yli 30 vuoden kokemus äänitasomittareista ja -analysaattoreista ja kauttamme löydät laadukkaat ja luotettavat laitteet. Tutustu äänitasomittareihimme
 
Meluannosmittarit ovat kevyitä, korvan läheisyyteen kiinnitettäviä mittauslaitteita, jolla mitataan työntekijän melualtistumista työpäivän aikana. Mittaus tehdään tyypillisissä työtehtävissä ja tavanomaisen työpäivän aikana. Tutustu meluannosmittareihimme
 
Järjestämme myös koulutuksia melun mittaamiseen liittyen, jotta työnantajalla on aina käytössään osaava mittaaja arvioinnin tekemiseen ja tulosten tulkitsemiseen. Tutustu koulutuksiimme tästä
 
Huolehdimme myös laitteiden toimintakunnosta. Kalibrointipalvelumme on asiakkaalle vaivaton ja luotettava! Lue lisää kalibrointipalvelusta
 
Haluatko tarjouksen laitteestamme tai koulutuksesta? 

Ota yhteyttä: p. 050 571 2344 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
Lisää tietoa: Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Evästeet sivuillamme

Sivustomme käyttää evästeitä. "Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, kun taas toiset auttavat meitä parantamaan tätä sivustoa ja käyttökokemusta (seurantaevästeet). Huomioithan, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.