• Kirjaudu sisään
 • Kirjaudu ulos

Äänieristävyyden mittauksissa ei keskitytä niinkään huoneessa vallitsevaan äänitasoon vaan huoneen (seinien) aiheuttamaan äänitason muutokseen huoneen ulko- ja sisäpuolella. Mittausten tulee olla normalisoituja ja objektiivisia sekä riippumattomia huoneen muista akustisista ominaisuuksista, kuten absorptiosta. Useimmissa ohjenuorissa äänieristävyydelle on esitetty minimivaatimukset.

Keskeiset haasteet
 • Äänimittauskaluston luotettavuus ja mittausten toistamisen nopeus
 • Raportoinnin helppous
 • Oikeiden standardien käyttö
 • Mittaajan pätevyys
Ratkaisut

rakennusakustiikka

Hyödyt
 • Nopeus (time to report)
 • Luotettavuus
 • Vaatimusten mukaiset laitteet
 • Mittaajan pätevyyden lisäys koulutuksella

Ratkaisuissamme on implementoitu uudet ISO 16283 mukaiset standardit, mutta löytyy edelleen myös vanhemmat standardit  ISO 140-3 ja ISO 140-4,6,7, joissa määritellään ilmaääni- sekä askeläänieristävyyden mittausmenetelmät. Standardeissa määritellyn suodattimen kaistanleveys on 1/3-oktaavia ja keskitaajuus 100 - 3150 Hz IEC 225 standardin mukaisesti. Mittaustulosten esittämisen tulisi noudattaa ISO 717 standardia. Ilmaäänen eristävyyden mittauksissa ilmaäänieristävyysluvun Rw tai R' arvot on määriteltävä edellä mainittujen standardien mukaisesti. Askeläänieristävyyden mittauksissa määritellään askeläänitason Ln,w tai L'n,w arvot.

Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma C1 mukaan asuinhuoneistoissa pienimmät sallitut ilmaäänieristysluvun R'w arvot ovat saman huoneiston tilojen välillä 55 dB ja kahden eri huoneiston välillä 39 dB. Askeläänieristävyyden L'n,w suurimmat sallitut arvot asuinhuoneistoissa ovat 53 dB.

Uusimmat ympäristöministeriön määräykset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta.

Äänitason mittaukset tulee suorittaa äänitasomittarilla joka on IEC 61672 luokan 1 tai 2 mukainen.

 

Minimivaatimukset

 • IEC 61672 luokan 1 tai 2 mittalaitteisto
 • IEC 225 mukainen suodatus

Raja-arvot

 • Ilmaäänieristävyydelle (R'w)
      Huoneiden välillä: 55 dB
      Huoneistojen välillä: 39 dB
 • Askeläänieristävyydelle (L'n,w):
      Huoneistoissa: 53 dB

Äänieristävyyden mittaukset jaetaan tyypillisesti

 • Ilmaäänieristävyyden mittauksiin (Rw tai R')
 • Askeläänieristävuuden mittauksiin (Ln,w tai L'n,w)
 • Julkisivujen äänieristävyyden mittauksiin
 • Näihin liittyy myös jälkikaiunta-ajan mittaukset (RT)

Asiakas­ratkaisut
mittaustarpeisiin

Avullamme löydät oikean sovelluksen melun, tärinän ja sisäilman mittaamiseen.

Lue lisää

Mittalaitteet ja
tarvikkeet

Tilaa suosittuja tuotteitamme suoraan verkkokaupastamme.

Lue lisää

Tuki, koulutus ja
kalibroinnit

Tarjoamme kattavat huolto-, korjaus- ja kalibrointipalvelut nopeasti ja vaivattomasti.

Lue lisää

Edustamme seuraavia valmistajia ja brändejä

Klikkaa logoa selataksesi valmistajan tuotteita