• Kirjaudu sisään
 • Kirjaudu ulos

Ampuma-aseiden melu on impulssimaista, joka tutkimusten mukaan on tasaista melua häiritsevämpää äkillisyytensä ja lyhytaikaisuutensa takia.

Keskeiset haasteet
 • Impulsiivimaisen melun mittaus
 • LAImax A-painotetun impulssiaikavakion enimmäistason mittaus
 • Mittaustulosten tulkinta
Ratkaisut

asiakassovullus

Hyödyt

Asiakas saa vaatimuksen mukaisen paketin koulutuksineen ja pystyy suorittamaan asetuksessa vaaditut mittaukset.

MIP:ltä saa kokonaistaloudellisesti edullisen, korkeatasoisen, pitkäikäisen laitteiston

Kattavat huolto- ja kalibrointipalvelumme pitävät laitteen kunnossa myös tulevaisuudessa.

Ampumaratamelun mittausta ja laskentaa käsittelevän standardin ISO 17201 mukaan mittauslaitteen tulee olla IEC 61672-1:2002 luokan 1 mukainen ja kykenevä mittaamaan impulsiivista ääntä.

Valtioneuvosto on päätöksessään (53/1997) asettanut melutason ohjearvot ampumaratojen meluhaittojen ehkäisemiseksi. Päätöksen mukaisissa mittauksissa mitataan A-painotettua enimmäistasoa impulssiaikavakiolla (LAImax). Asumiseen käytettävillä alueilla tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ampumaratojen aiheuttaman melutason ei tulisi ylittää 65 dB ohjearvoa. Virkistysalueilla, taajamissa, hoitolaitosten alueilla, loma-asutusalueilla tai luonnonsuojelualueilla melutason ei tulisi ylittää 60 dB ohjearvoa.

Meiltä löytyy useista äänitasomittareita, joilla pystyy mittaamaan luotettavasti LAImax suuretta.

Ota yhteyttä tarpeestasi!

Minimivaatimukset

 • IEC 61672-1 luokan 1 mittauslaitteisto
 • LAImax arvojen mittaus

Toimenpiderajat

 • LAImax asumisalueilla: 65 dB
 • LAImax virkistysalueilla: 60 dB

Lainsäädäntöä ja standardeja

 • VNp 53/1997
 • ISO 17201-1:2005
 • IEC 61672

Asiakas­ratkaisut
mittaustarpeisiin

Avullamme löydät oikean sovelluksen melun, tärinän ja sisäilman mittaamiseen.

Lue lisää

Mittalaitteet ja
tarvikkeet

Tilaa suosittuja tuotteitamme suoraan verkkokaupastamme.

Lue lisää

Tuki, koulutus ja
kalibroinnit

Tarjoamme kattavat huolto-, korjaus- ja kalibrointipalvelut nopeasti ja vaivattomasti.

Lue lisää

Edustamme seuraavia valmistajia ja brändejä

Klikkaa logoa selataksesi valmistajan tuotteita