VOCit eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja, joilla on luonnollisia ja ihmisten aiheuttamia lähteitä.

Keskeiset haasteet
  • Näyttenotto on kallista, varsinkin turhat mittaukset
  • VOC-kaasujen todentaminen suoraanosoittavalla mittarilla
  • Mittausdatan raportointi
  • Kaasujen lähteen identifiointi
  • Kaasukomponentin varmistus näytteistyksellä
Ratkaisut

Vaihtoehtoisia ratkaisuja mittauksiin:

DSTVOC-ST-TAB7

GrayWolf TVOC Standard 7-tuumaisella tabletilla

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittauspaketti

ASBE-TVOC-ST

GrayWolf AdvancedSense BE TVOC Standard

Täydellinen mittausratkaisu TVOC-mittauksiin.

ASP-TVOC-ST

GrayWolf AdvancedSense Pro TVOC Standard

Täydellinen mittauspaketti sisäilman TVOC-mittauksiin.

Hyödyt

Asiakas saa vaatimuksen mukaisen paketin koulutuksineen ja pystyy suorittamaan asetuksessa vaaditut mittaukset.

MIP:ltä saa kokonaistaloudellisesti edullisen, korkeatasoisen, pitkäikäisen laitteiston

Kattavat huolto- ja kalibrointipalvelumme pitävät laitteen kunnossa myös tulevaisuudessa.

VOCit eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja, joilla on luonnollisia ja ihmisten aiheuttamia lähteitä. Ihmisten aiheuttamiin lähteisiin kuuluuvat liikenteen päästöt, epätäydellinen palaminen, liuottimet, maalit ja muut kemikaalit, kuten siivoustuotteet. Luonollisia lähteitä sisäilmassa voi olla esimerkiksi homeen aineenvaihdunnan tuottamat kaasut, näiden mikrobiologisten lähteiden tuottamia kaasuja voidaan kutsua lyhenteellä mVOCs.

Työterveyslaitoksen tavoitetasot haihtuvien orgaanisten kokonaispitoisuuksista

Ohjeelliset raja-arvot

  • 200µg/m3 = Erittäin hyvä
  • 300µg/m3 = Hyvä
  • 600µg/m3 = Tyydyttävä