FI / Yritys / Asiakkaat kertovat / Saimaan AMK
Asiakascase Saimaan AMK

Saimaan ammattikorkeakoulu kouluttaa insinöörejä mm. rakennustekniikan koulutusohjelmassa, jossa opinnot suuntautuvat rakennesuunnitteluun, rakennustuotantoon sekä infra- että maa- ja kalliorakentamiseen.

Opinnot sisältävät käytännön harjoitus- ja opinnäytetöitä sekä yrityksille suunnattua palvelutoimintaa, joissa hyödynnetään MIP:in toimittamia rakennusakustiikan mittausjärjestelmiä.

Mittalaitteet sopivat sekä talonrakennusalan että ympäristörakentamisen tarpeisiin. Oppilaitoksen kannalta on ollut hyvä, että laitteiden ominaisuuksia on pystytty täydentämään matkan varrella, joten investointi ei ole mennyt hukkaan. Käyttöönoton yhteydessä MIP:iltä saatu koulutus antoi hyvän pohjan ottaa laitteet heti hyötykäyttöön."

Timo Lehtoviita, lehtori, tekniikka
Saimaan ammattikorkeakoulu
www.saimia.fi