FI / Sovellukset / Melu ja ääni
Melu ja ääni

Melu on ääntä, joka on usein häiritsevää, epämiellyttävää tai muulla tavoin terveydelle vahingollista. Melu on yleisimpiä työperäisiä haittoja. Melu heikentää elinympäristön viihtyvyyttä ja laatua. Melun mittaamisen vaatimukset kasvavat jatkuvasti sekä laadullisesti että määrällisesti. Tämä edellyttää oikeaa kalustoa ja kaluston käytön osaamista.

Melua voidaan myös mallintaa ja se on erittäin yleinen menetelmä erityisesti ympäristömelun leviämisen mallintamisessa ja uusien alueiden suunnittelun apuna ja erilaisten ratkaisujen vertailuissa.