FI / Sovellukset / Kunnonvalvonta
Kunnonvalvonnan sovelluksia

Kunnonvalvonta on osa kunnossapitoa, jossa erilaisin teknisin mittausmenetelmin ja analyysein määritellään koneen tai laitteen kunto sen käynnin aikana. Tavoitteena on myös pystyä määrittelemään jäljellä olevan luotettava käyttöaika. Kunnonvalvonnan avulla pyritään saamaan ennakoivaa tietoa alkavasta vikaantumisesta, jotta vältetään odottamattomasta laiterikosta johtuvat seisokit. Tarvittavat korjaukset pystytään aikatauluttamaan tuleviin suunniteltuihin seisokkeihin. Kunnonvalvontaa voidaan tehdä määrävälein tai se voi olla jatkuvaa.

Off-line mittaukset

Määrävälein suoritettavassa kunnonvalvonnassa kunnonvalvontahenkilöt käyvät lävitse ennalta suunnitellun valvontakierroksen, jonka yhteydessä esimerkiksi laakereiden kuntotiedot rekisteröidään kannettavalle värähtelyanalysaattorille. Tässä on usein kyse ns. reittimittauksesta. Mittausreitti on ennalta syötetty analysaattorin muistiin. Muistissa on myös laakeritietopankki, jolloin tulosten analyysin yhteydessä voidaan määritellä onko laakeri kunnossa tai vikaantuminen jo alkanut. MIPin tuotevalikoimasta tähän löytyy Adash A4400 VA4Pro –analysaattori.

Analysaattorilla voidaan reittimittausten lisäksi suorittaa mm.

 • tasapainotusmittauksia
 • rakenteiden resonanssien etsintää ylös- ja alasajokokeilla
 • värähtelydatan keräys ja jälkianalyysit

 

On-line mittaukset

Jatkuvassa (kiinteässä) kunnonvalvonnassa koneiston värähtelytietoja luetaan erilaisilla antureilla, kuten kiihtyvyysantureilla, nopeuslähettimillä ja pyörrevirta-antureilla, sekä mekaanisilla ja sähköisillä kytkimillä, jne. Anturointi voidaan yleensä yhdistää suoraan tehtaan PLC- ja DCS-järjestelmiin sekä monitorointijärjestelmiin, jotka voidaan kenttäväylän kautta yhdistää tehtaan tietojärjestelmiin. MIP’in tuotevalikoimasta tähän tarkoitukseen löytyy Metrix Instrumentsin valmistama uutuustuote Setpoint Machinery Protection System.


Kunnonvalvonnan mittalaitteiden sovelluskohteita, mm:

Vierintälaakerit

 • sisä-, ulkokehä ja vierintäelinviat

Akselit

 • heitot
 • ominaistaajuudet
 • resonanssit

Telat

 • epätasapaino
 • kuluneisuus, muokkautuneisuus
 • ominaistaajuudet
 • resonanssit
 • linjaus

Kytkimet

 • linjausvirheet

Vaihteistot

 • hampaiden kuluneisuus
 • hammapyörien heitto
 • hammaspyörien linjaus

Rungosto

 • resonanssit
 • löystyneet liitokset

Koneistot

 • kokonaisvärähtelytasot (ISO 10816-1)