FI / Palvelut / Kalibrointi
Kalibrointipalvelut

 

Ajan kuluessa kaikkien mittalaitteiden ja erityisesti mittaustulosten luotettavuus heikkenee. Kalibroinnilla voidaan varmentaa laitteen toimintatarkkuus ja mittaustulosten laatu (tarkkuus sekä yhdenmukaisuus), mikä on ehdottoman tärkeää ja usein myös organisaation laatujärjestelmän vaatimaa. Kalibroinnista tuotetaan sertifikaatti, jolla mittalaitteen luotettavuus voidaan todentaa.

Kauttamme saa kalibrointeja mm.

 • Äänitasomittarit ja meluannosmittarit
 • Mittausmikrofonit (myös intensiteetti)
 • Kalibraattorit
 • Mastoidit (luujohde)
 • Värähtelymittarit ja -anturit
 • Sisäilman laadun mittarit

Palveluumme kuuluu lisäksi:

 • Laitteen kunnon arviointi ennen kalibrointia
 • Lisäksi päivitämme edustamiimme malleihin valmistajan julkaisemat ilmaiset päivitykset
Äänitasomittareita suositellaan kalibroitavaksi kahden vuoden välein ja äänitasokalibraattoreita vuosittain.

 

Tarjoamme kalibrointeja erilaisiin tarpeisiin:

Jäljitettävä kalibrointi

Yhteistyökumppanimme akkreditoidussa laboratoriossa suorittama kalibrointi.

 • Varmistetaan mittaustuloksen oikeellisuus
 • Tarkistetaan laitteen toiminta määriteltyjen IEC-normien mukaan

 

Akkreditoitu kalibrointi        

Yhteistyökumppanimme akkreditoidussa laboratoriossa suorittama kalibrointi.

 • Varmistetaan mittaustuloksen oikeellisuus
 • Tarkistetaan laitteen toiminta määriteltyjen IEC-normien mukaan
 • Mittalaitteen epävarmuustekijöiden selvittämiseksi eri kalibrointivaiheet toistetaan useamman kerran

 

Pistemäinen tasokalibrointi

Asiantuntijamme suorittama nopea, vertailupohjainen kalibrointi jossa laitetta verrataan kahteen jäljitettävästi kalibroituun äänilähteeseen.

 • Varmistaa mittauksen oikeellisuus
 • Tarkistetaan, ettei laitteessa ole huomattavaa toiminnallista vikaa
 • Riittää tyypillisesti, kun mittaustuloksia käytetään vain yrityksen sisällä
 • Kalibrointi suoritetaan Suomessa

Alla on linkki huolto-/kalibrointisaatelomakkeeseen, lomakkeen voi täyttää Adobe Acrobat Readerillä. Tulostakaa täytetty lomake huoltoon/kalibrointiin toimittamanne mittauslaitteen mukaan.

Huolto-/kalibrointisaatelomake

 

iec_ilac   norsoniclaaber