FI / Mittalaitteet / Värähtely / Värähtelyjen koulutuslaite
Kunnonvalvonnan koulutuslaite

Värähtelyjen koulutuslaite on pääasiassa kehitetty mittalaitteiden testaukseen, mittalaitekoulutukseen ja opetuskäyttöön eri oppilaitoksille.

 • Taajuusmuuttajan avulla säädetään 3-vaihe oikosulkumoottorin pyörimisnopeutta
 • Moottori on yhdistetty kytkimen kautta akselistoon, joita on kolme rinnakkain
 • Akselit ovat yhdistetty toisiinsa hammaspyörillä.
 • Hammaspyöräparien hammaspyörät ovat keskenään vaihtokelpoisia, jolloin akselien pyörimisnopeuksia voidaan muuttaa hammaspyörävälityksiä muuttamalla.
 • Mekaanisella jarrukoneistolla saadaan kuormitusta säädettyä, jolloin esille saadaan kuormituksen vaikutus värähtelyihin.
 • Koneistossa on myös kaksi vauhtipyörää. Toisen vauhtipyörän yhteydessä on jarrulevy ja toisessa rei’itetty levy, johon saadaan asetettua massoja epätasapainoa varten.
 • Koneisto on asennettu konealustan yläpuolelle omalle alustalleen. Konealusta on kytketty kierreruuveilla (4 kpl) konealustaan, simuloiden tilannetta esimerkiksi paperikoneympäristöstä, joissa koneistot usein lepäävät perustukseen tuettujen pilareiden päällä, omalla alustallaan.

 

 

Laakeripesien kiinnitysmuttereiden avulla saadaan aikaan mm. kytkimen linjausvirhettä sekä erilaisia välyksiä hammaspyöriin, jolloin saadaan esille muutosten vaikutus värähtelyihin.

 • laakerivärähtelyt
 • epäkesko akseliliitos, linjausvirhe, tmv.
 • epätasapainoinen kuorma
 • resonanssi-ilmiöt
 • koneiston alustan liikkeet suhteessa ”perustukseen”
 • hammaspyörien ryntötaajuudet
 • kuormituksen vaikutus värähtelyihin

 

 

Mittauspisteet ja merkinnät

 • Eri kohtiin koneistossa on asennettu metallikuutioita, joihin magneetilla varustettu kiihtyvyysanturi voidaan kiinnittää kolmeen pääsuuntaan, X-, Y- ja Z (X= aksiaalisuunta, Y= pystysuunta, X= poikittaissuunta (kohtisuoraan akselia vasten))
 • Jarrusatulaan on kiinnitetty metalliliuska, jonka ominaistaajuuksia voidaan tutkia ohjelman VM-TRACK+ -avulla.

 

Koulutuslaitteen ohella voimme tarjota lisäksi:

 • sopivat mittalaitteet koulutukseen tai mittauksiin
 • värähtelyjen mittauskoulutusta
 • mittauspalveluja

 

Kysy räätälöityä kokonaispakettiamme!