FI / Mittalaitteet / Värähtely / Värähtelyanalysaattorit / Vibrometra M312 – USB - datankeruulaite
Vibrometra M312 – USB - datankeruulaite

Kompakti ja edullinen VibroMetra M312 datankeruulaite värähtelyn ja jännitesignaalien mittaukseen.

Laitteeseen voidaan liittää kaksi IEPE-yhteensopivaa kiihtyvyysanturia sekä triggaussignaaleja (0-24 V). Laaja taajuusalue 0.1 ..40 000 Hz (-3 dB) mahdollistaa myös äänen mittauksen, jota varten laitteeseen voidaan kytkeä myös mikrofoni. 24-bittinen A/D-muunnin ja 96 kHz:n kanavakohtainen näytteistystaajuus mahdollistavat laajan dynamiikka-alueen ja suuren mittaustarkkuuden.
USB-portin kautta M312-mittausyksiköistä voidaan helposti rakentaa useampikanavainen mittausjärjestelmä. Monipuolinen ohjelmisto saatavilla.

Sovellusalueita:

 • pyörivien koneiden värähtelymittaukset ja diagnostiikka
 • prosessin jännitesuureet
 • yhden- ja kahden tason tasapainotukset
 • rakennustärinä
 • henkilön käsi- ja kehotärinä
 • tuotannon laadun valvonta
 • laboratoriomittaukset
 • mobiilimittaukset kannettavan tietokoneen kanssa

Ominaisuuksia mm:

 • suuri dynamiikka-alue ja hyvä resoluutio
 • talletetun mittausdatan offline-diagnostiikka
 • ulkopuolinen viestin lähetys e-mailin tai radiosignaalin kautta
 • kätevä kalibrointiominaisuus yhdessä anturitietokannan kanssa
 • ilmaiset ohjelmistopäivitykset valmistajan www-sivujen kautta
 • ohjelmainstrumentit voidaan erikseen vuokrata tai ostaa

Ohjelmainstrumentit:

 • VM-METER: Värähtelyn kiihtyvyyden, nopeuden tai siirtymän mittaukseen tehollisarvona, huipusta-huippuun arvona tai hetkellisarvona. Yli- ja alipäästösuodatus.
 • VM-REC: Nauhoitusinstrumentti värähtelyn kiihtyvyyden, nopeuden tai siirtymän mittaukseen tehollisarvona, huipusta-huippuun arvona tai hetkellisarvona.
 • VM-BAL: Tasapainotusohjelma yhden ja kahden tason tasapainotukseen. 6 korjaustapaa, käyttäjän opastus, epätasapainon ja toleranssin polaarinen näyttö.
 • VM-PLOT: Y/t-plotteri värähtelyn kiihtyvyyden, nopeuden tai siirtymän mittaukseen tehollisarvona, huipusta-huippuun arvona tai hetkellisarvona. Yli- ja alipäästösuodatus. 24 tunnin muisti.
 • VM-SCOPE: Oskilloskooppi värähtelyn hetkellisen kiihtyvyyden, nopeuden tai siirtymän mittaukseen. Esi- tai jälkitriggausominaisuus.
 • VM-FFT: Taajuusanalysaattori värähtelyn kiihtyvyydelle, nopeudelle tai siirtymälle. 5 ikkunafunktiota, lineaarinen tai logaritminen, kaksi mittauskursoria.
 • VM-TRACK: Analysaattori ylösajo ja alasajokokeisiin.
 • VM-BODY: Kolmisuuntainen ihmisen kehon tärinämittaus ISO 2631 mukaisesti. Mukana myös käyttäjän opastus- ja raporttitoiminto.
 • VM-HAND: Kolmisuuntainen käsitärinän mittaus ISO 5349 mukaisesti. Mukana myös käyttäjän opastus- ja raporttitoiminto.
 • VM-HAND: Kolmisuuntainen ihmisen kehon tärinämittaus ISO 6954 mukaisesti laivoissa.
 • VM-STRUC: Kolmisuuntainen mittaussysteemi rakennustärinän mittaukseen DIN-4150-3 mukaisesti. Mukana myös käyttäjän opastus- ja raporttitoiminto.

Lisätietoja oheisista pdf-dokumenteista:

 

Vibrometra

VM-Bal Tasapainotus-kit