RION VA-12

VA-12 on RIONin uusin ratkaisu tärinän mittauksiin ja analysointiin. Se on huippumoderni, värinäytöllinen analysaattori FFT toiminnolla.

Se sopii erityisesti :

 • Kunnossapidon värähtelymittauksiin, mm. säännölliseen diagnostiikkaan eri mittauspisteistä sekä yleisempiin värähtelykomponenttien mittauksiin
 • Huollon tarveanalyyseihin
 • Tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkaluksi
 • Laadunvalvontaan

Ominaisuuksina mm:

 • Kirkaskontrastinen värillinen TFT-LCD näyttö
 • 24-bittinen A/D muunnin
 • Mittausmoodit kokonaistasot ( nopeus, kiihtyvyys, siirtymä), aaltomuoto ja FFT spektri
 • Mittausten tallennus SD-korteille, max koko 2 GB. Tulosten siirto PC:lle joko USB:lla tai korteilla käyttäen kortinlukijaa
 • Mittaustiedon tallennus wave-formaatissa, näytteenottotaajuus 51,2 kHz
 • ICP-antureiden syöttö
 • FFT:n tarkkuus max 3200 viivaa
 • Paristojen (8 x AA) kesto 12 tuntia

Mittaustietojen analysointiin on kolme tapaa:

 • Tuloksen tallennus (näytön tallennus) kuvana (BMP format) mittarin muistikortille, josta tiedon saa helposti PC:lle
 • Tuloksen tallennus datatiedostona, jonka voi avata esim Excelillä. Näin saadaan helposti graafiset esitykset
 • Mittauksen tallennus wave-tiedostona, joka voidaan analysoida esim RION Catwave ohjelmalla tai esim Matlabilla
 • Analysointiin on käytettävissä ilmainen Excel Macro, jolla mittaukset saadaan helposti taulukko- tai graafiseen muotoon

Mittausmoodit

Värähtelymittari näyttö

Värähtelymittariasetuksen ollessa valittuna, voidaan värähtelyn kiihtyvyys, nopeus, siirtymä sekä CF-arvo mitata samanaikaisesti. Värähtelyn taso nähdään myös vaakasuorasta palkkinäytöstä.

Aikasignaalinäyttö

Tässä esitysmuodossa mittaussignaalin muoto ja vallitsevan jakson pituus voidaan nopeasti arvioida. Kursorin avulla amplitudi ja sen asema aika-akselilla saadaan selville.

 

 

FFT-Spektrinäyttö

Mittaussignaalin esitys taajuustasossa. Tutkittavan kohteen värähtelysignaalille on tehty FFT-analyysi. Analyysin tuloksena syntyneestä spektristä voidaan nähdä taajuudet ja amplitudit, joista signaali on muodostunut. Kursorin avulla voidaan kustakin spektripiikistä lukea sen amplitudi ja taajuus.

Luettelonäyttö

Mittaussignaalin luettelonäytössä esitetään kymmenen amplitudiltaan suurinta mittausarvoa taajuuksineen. Luettelo mahdollistaa nopean analyysin merkittävimmistä amplitudeista ja niiden esiintymistaajuuksista

 

 

Lisätietoja RION VA-12 värähtelyanalysaattorista (pdf)