FI / Mittalaitteet / Värähtely / Käsi- ja kehotärinän mittarit / MMF VM31 Keho- ja käsitärinämittari
MMF VM31 Keho- ja käsitärinämittari

MMF VM31 Koko kehon tärinämittariVM31 on monipuolinen keho- ja käsitärinämittari. Laitteella voi suorittaa terveyden ja työturvallisuuden edellyttämät mittaukset työpaikalla EU direktiivien mukaisesti. Mittauksia voidaan käyttää tuotesuunnittelu vaiheessa, jolloin tuotteen aiheuttama tärinä ihmiskehoon voidaan suunnittelulla minimoida.

Laitteella suoritettavat koko kehon (ISO 2631) ja käsitärinän (ISO 5349) mittaukset suoritetaan standardien mukaisesti, mittauksiin soveltuvilla kolmiakselisilla kiihtyvyysantureilla. Koko kehon tärinämittauksissa käytetään KB103SVD kolmiakselista kiihtyvyysanturia ja käsistä siirtyvän tärinän mittauksissa käytetään KS903.10 kolmiakselista kiihtyvyysanturia.

Ominaisuuksia:

  • Mittaa tärinän kiihtyvyyttä, nopeutta ja siirtymää
  • Neljä itsenäistä Low Power IEPE kanavaa TEDS tuella
  • Vallitsevien taajuuksien tunnistamiseen 3-kanavainen FFT-näyttö
  • Muistiin mahtuu 10000 mittausta ja 1000 FFT mittausta
  • 3 AAA paristoa pitää laitteen toiminnassa 10-14 tuntia
  • Näyttää käynninaikaisen ja tietyn aikavälin RMS-arvon, maksimi RMS-arvon (MTVV), värähtelyannoksen arvon (VDV), vektorisumman, huippu- ja maksimihuippuarvon.
  • Excel-makro värähtelyannoksen A(8) laskemiseen sekä raporttigeneraattori. Myös FFT-spektrit saa siirrettyä Exceliin.
  • Kompakti muotoilu
  • Yksinkertainen käyttää

Lisää tietoa MMF VM31 tärinämittarin esitteestä