FI / Mittalaitteet / Värähtely / Käsi- ja kehotärinän mittarit / Norsonic Nor133 ja Nor136 -tärinämittarit
Norsonic Nor133 ja Nor136 -tärinämittarit

Nor133 ja Nor136 ovat Norsonicin uusia mittareita kehon ja käsitärinän mittaukseen. Ne täyttävät standardin ISO 8041. Nor133 on kolmikanavainen mittari ja Nor136 on kuusikanavainen kahdelle kolmiakseliselle kiihtyvyysanturille. Peruskokoonpanossa mittarit sopivat kokokehon ja käsitärinän mittaukseen. Lisäominaisuuksien avulla Nor133 ja Nor136 pystyvät mittaamaan ja analysoimaan tärinää esimerkiksi rakennuksissa, laivoissa, ajoneuvoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa kansainvälisten standardien mukaisesti.

Esimerkkejä ominaisuuksista

 • Koko kehon tärinän mittaus standardin ISO 2631 mukaisesti
 • Käsitärinän mittaus standardin ISO 5349 mukaisesti
 • Rakennustärinän mittaukset
 • Laivojen hyttitärinän mittaukset
 • Koneiden tärinän mittaukset
 • Iso graafinen näyttö näyttää kaikkien kanavien mittaustulokset samanaikaisesti
 • Mittausten talletus muistikortille
 • Raakadataa voidaan nauhoittaa ja myöhemmin analysoida NorVibratest-ohjelmalla
 • Tehokas laskentaprosessori datan jälkikäsittelyyn
 • Täydellinen valikoima kiihtyvyysantureita käsitärinän ja kokokehotärinän mittauksiin

NorVibratest mittaustiedon käsittelyyn ja raportointiin

NorVibratest on tehokas työkalu värähtelymittaustiedon jälkikäsittelyyn ja mittausraporttien luomiseen. Ohjelma pystyy käsittelemään jopa kuusi värähtelysignaalikanavaa ja yhtä äänisignaalikanavaa. Ohjelma vaatii Nor133 tai Nor136 mittareihin option 1, joka mahdollistaa raakasignaalin keräyksen.

Ominaisuudet:

 • Projektiorientoitunut järjestelmä
 • Laskee kaikki painotetut ominaisuudet usean tiedoston mittauksesta
 • Näyttää esimerkiksi painotetut ja ei-painotetut signaalit, taajuusspektrin, tehotiheyden
 • Saatavana uusia painotusfunktioita
 • Muuntaa tärinäsignaalin WAV- tai ASCII-tiedostoiksi
 • Suurennus
 • Laskenta-alueen valinta kursorilla
 • Raporttigeneraattori, jonka avulla voi luoda mittaustiedoista Microsoft Word -dokumentteja

 

Lisätietoja Nor133- ja Nor136 -tärinämittareista