SINUS Soundbook

Soundbookissa yhdistyvät uudenaikainen mittauslaitteisto ja PC:n tuomat mahdollisuudet. Soundbook soveltuu useiden alojen ammattilaisten työkaluksi. Soundbookin äärimmäisen kestävä rakenne mahdollistaa sen, etteivät kuumuus, kylmyys, sade, pöly, tärinä tai edes kova käyttö juurikaan vaikuta laitteeseen.

Sovellusalueet

 • äänenpainetasojen mittaus
 • taajuusanalyysit
 • äänen intensiteetin mittaus
 • ohiajoäänen mittaus ISO362:n mukaan
 • rakennus- ja huoneakustiikka
 • testaus ja laadunvalvonta
 • modaali- ja toiminnallisen värähtelyn analyysi
 • roottorin tasapainottaminen
 • ihmiskehon tärinä
 • rakennusten tärinä

PTB tyyppihyväksyntä

SINUS Soundbook on saanut PTB tyyppihyväksynnän Saksassa. PTB on Saksan kansallinen metrologian tutkimuslaitos. Tämän lisäksi Soundbookilla ovat myös Itävaltalaiset ja Unkarilaiset tyyppihyväksynnät. Soundbook on tällä hetkellä ainut monikanavainen mittauslaite kansainvälisillä markkinoilla, jolla on tyyppihyväksynnät standardien IEC 60804, 60651 ja 61672, tyyppi 1. mukaan. Laitteen tekniset ominaisuudet ovat parantuneet entisestään uuden SAMURAI -ohjelmistoversion myötä. Uuden ohjelmistoversion 1.3 myötä Soundbookin taajuusalue on kasvanut 40 kHz:iin.

Samurai - helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

SAMURAI on SINUS Messtechnik GmbH:n uusin ohjelmisto melun ja tärinän mittauksiin ja reaaliaikaiseen analysointiin. Tiedonkeruulaitteena voidaan käyttää Soundbookia, HARMONIE:ta ja NoiseLOG:ia. SAMURAI:N filosofia pohjautuu käyttäjäystävälliseen liittymään. Käyttämällä mm. Soundbookia, vain kosketuskynä on tarpeen asetusten ja mittausten ohjelmointiin.

Näytössä voi olla samanaikaisesti jopa 16 reaaliaikaista ikkunaa valinnan mukaan 2 - 8 kanavalta. SAMURAI tarjoaa fantastiset graafiset näyttöominaisuudet mittauksen ja tulosten jälkikäsittelyn aikana. Ohessa olevassa PDF-dokumenttissa "Samurai ohjelmisto monikanavamittauksiin" on esitetty SAMURAI:n standarditoimituksen sisältämät mittausominaisuudet.

Tällä hetkellä SAMURAI -ohjelmistoon on saatavilla seuraavat ohjelmisto- optiot:

 • Jaetut oktaavit (1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
 • Monikanavainen käsi- ja kokokehotärinäanalyysi (HVMA)
 • Tärinämittari ISO 2954, ISO 7919 ja ISO 10816 mukaisesti. Mahdollistaa tuplaintegroinnin sekä ylä- ja alapäästösuodattimet
 • NoiseCAM - web-kameratoiminto. Tallentaa myös liikkuvaa kuvaa USB-kameran välityksellä.
 • Ohiajomelun mittaus ISO 362 mukaisesti.
 • Automaattinen taajuusanalyysin ja referenssispektrin vertailu (soveltuu mm. laadunvalvontaan)
 • Signaaligeneraattori
 • Siirtofunktio (FRF)

Valmisteilla oleva ohjelmistoversio 1.4 tuo mukana seuraavat ohjelmisto-optiot:

 • TCP/IP -tiedonsiirto, mahdollistaa SAMURAI:n käyttämisen kaukokäyttöisesti
 • TCP/IP Client - Komentojen, tilaraporttien ja mittaustiedostojen siirto WLAN tai GPRS yhteyden avulla
 • Useampi Soundbook -järjestelmä voi ottaa näytteitä synkronoidusti ja toimia eriytettynä synkronoituna tiedonkeruujärjestelmänä
 • Rakennusakustiikkamittaukset
 • Intensiteettimittaukset
 • Äänitehotason mittaukset

FFT-analyysi

 • FFT analyysi, viivojen määrä 101 …. 25,601
 • Taajuusalue valittavissa 0 … 19.5 Hz aina 0 … 20 kHz asti
 • Hetkellinen, max, min ja Leq spektrien näyttö samanaikaisesti
 • Max 8 kanavaa/ikkuna samanaikaisesti
 • Näyttö pysty- tai vaakapylväänä tai viivana
 • 1/3 oktaavispektri ja FFT voidaan näyttää samassa ikkunassa, ajan tai esim. kierrosnopeuden funktiona

Lisätietoja SINUS Soundbook -mittauslaitteistosta:

Suomenkielinen esite SINUS Soundbookista (PDF 1,2 MB)Suomenkielinen esite SAMURAI -ohjelmistosta (PDF 1,8 MB)Toughbook esittelyvideo 1 (WMV 1,2 MB)Toughbook esittelyvideo 2 (WMV 1,8 MB)