FI / Mittalaitteet / Värähtely / Käsi- ja kehotärinän mittarit
Käsi- ja kehotärinän mittarit

2005 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta velvoittaa työnantajia selvittämään työntekijöiden mahdollinen altistuminen tarinälle ja sen mukaisesti tunnistettava tärinää aiheuttavat tekijät.

Käsitärinää aiheuttavat yleisimmin käsityökalut, kuten sahat ja porat. Nämä työkalut tuottavat yleisesti korkeita tärinäarvoja ja ne voivat aiheuttaa muun muassa tunnottomuutta, kipua ja pistelyä.

Kehotärinälle altistuvat yleisimmin työntekijät, jotka käyttävät raskaita työkoneita, materiaalihallinta- ja kuljetusvälineitä. Lisäksi työntekijät, joiden työpisteet ovat lähellä kovaa pyöriviä ja junttaavia työkoneita, voivat altistua kehotärinälle. Kehotärinäaltistuksella voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa vaurioita selkärankaan, joka ilmenee alaselän kipuina tai selän, niskan ja hartioiden tuntohäiriöinä.

Lue lisää käsi- ja kehotärinän sovellus sivultaLarson Davis HVM200
HVM 200HVM200 on vuoden 2016 uutuus käsiin ja kehoon kohdistuvan tärinän mittaukseen. Laite tuo työntekijöiden tärinämittaukset nykyaikaan yhdistämällä mittalaitteen ja älypuhelimen...
Lue lisää
 
HealthVib HAV - uudenlainen tapa mitata käsitärinää
 

HealthVib HAV on uusi innovatiivinen tapa mitata käsi- ja käsivarsitärinää. Mittarin tekemien mittausten avulla voit laskea altistuksen ja rajoittaa joko työaikaa tai muuttaa...
Lue lisää
 
HealthVib WBV300/500 – Kokokehon värähtelyn annosmittari + Vibindicator
HealthVib WBV300 kokokehon värähtelyn annosmittariHealthVib WBV300 -kokokehon värähtelymittauslaite mittaa värähtelyn kolmisuuntaisesti. Markkinoiden helppokäyttöisin langattoman järjestelmään perustuva, kokokehon tärinämittauksiin...
Lue lisää
 
Norsonic Nor133 ja Nor136 -tärinämittarit
Nor133 ja Nor136 ovat Norsonicin uusia mittareita kehon ja käsitärinän mittaukseen. Ne täyttävät standardin ISO 8041. Nor133 on kolmikanavainen mittari ja Nor136 on kuusikanavainen kahdelle...
Lue lisää
 
SINUS Soundbook
Soundbookissa yhdistyvät uudenaikainen mittauslaitteisto ja PC:n tuomat mahdollisuudet. Soundbook soveltuu useiden alojen ammattilaisten työkaluksi. Soundbookin äärimmäisen kestävä rakenne...
Lue lisää
 
MMF VM31 Keho- ja käsitärinämittari
MMF VM31 Koko kehon tärinämittariVM31 on monipuolinen keho- ja käsitärinämittari. Laitteella voi suorittaa terveyden ja työturvallisuuden edellyttämät mittaukset työpaikalla EU direktiivien mukaisesti. Mittauksia voidaan...
Lue lisää