FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Ulkomittausmikrofonit / G.R.A.S. ulkomittausmikrofonit
G.R.A.S. ulkomittausmikrofonit

Mikrofonit.fi sivusto sisältää G.R.A.S. mikrofonit, esivahvistimet, virtalähdemodulit ja kalibrointilaitteet!

 

Ulkomittausmikrofoneista on saatavilla kaksi eri versiota. Yksi, jonka mittaussuunta osoittaa suoraan ylöspäin (0° suuntaus, lentomelun mittauksiin) ja toinen, jonka mittaussunta on horisontaalinen (90° suuntaus, yhdyskunta- ja liikennemelun mittauksiin).

Kuten ulkomittausmikrofonit, G.R.A.S. ympäristömittausmikrofonit on varustettu tuulisuojan päälle asetetuilla neljähaaraisilla lintupiikeillä. Tämä estää lintuja istuuntumasta tuulisuoja päälle, kun mikrofoni on asetettu ulos pitkäaikaisiin vartioimattomiin mittauksiin. Lintujen istuuntuminen tuulisuojan päälle voi häiritä merkittävästi mittauksia tai jopa ylikuormittaa mittauslaitteistoa. Lisäksi lintujen eritteet voivat muuttaa tuulisuojan akustisia ominaisuuksia.

Joidenkin pienien lintujen on todellisuudessa havaittu rakentavan pesiä aikaisemmin käytössä olleiden kolmihaaraisten lintupiikkien päälle. Tästä syystä on päätetty lisätä yksi keskelle tuulisuojaa sijoitettu piikki.