FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Ulkomittausmikrofonit
Ulkomittausmikrofonit

Ympäristömelun pitkäaikaisissa mittauksissa on usein tarve jättää mikrofoni ulos pitempiaikaiseen mittaukseen. Korkea ilmankosteuspitoisuus, sade tai suuret lämpötilamuutokset voivat aiheuttaa vuotoja mikrofoniin tai rikkoa esivahvistimen elektroniikan. Lisäksi vesipisaroiden joutuminen mikrofonikalvolle voi estää sitä toimimasta oikein.

Ongelma voidaan ratkaista joko

  • Käyttämällä ulkomittauksiin suunniteltuja ulkomittausmikrofoneja tai
  • Käyttämällä vakiomikrofoneihin suunniteltuja suojauskittejä suojaamaan mikrofonia ja esivahvistinta ympäristöolosuhteiden muutoksilta.

Saatavilla on useita erilaisia ratkaisuja niin lyhytaikaisiin kuin myös jatkuviin pitkäaikaisiin ympäristömelun mittaussovelluksiin.

MIP Electronics Oy edustaa seuraavia valmistajia: