FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Mittaus- ja analysointiohjelmistot / Norsonics NorReview -ohjelmisto - ympäristömelun laskenta ja raportointi
Norsonics NorReview -ohjelmisto - ympäristömelun laskenta ja raportointi

NorReview on joustava ohjelmistopaketti, jolla voidaan esittää ja jälkikäsitellä Norsonic -mittalaitteilla saatuja mittaustuloksia. Ohjelmiston avulla voidaan helposti tehdä yksinkertaisia mittausraportteja, laaja-alaisia analyyseja sekä monipuolisia projektiraportteja. Kaikki käyttäjät voivat aloittaa ohjelmiston käyttämisen peruspaketilla ja laajentaa ohjelmiston ominaisuuksia, kun mittausraportoinnin vaatimukset kasvavat.

Perusohjelmistopaketilla käyttäjä pystyy tekemään yksinkertaisia laskentoja ja yhdistämään Nor118, Nor131/132, Nor140 ja Nor121 -äänitasomittarien tallentamia mittaustiedostoja. Lisäksi käyttäjä pystyy lisäämään markkereita taso/aika -kuvaajaan. Peruspaketin avulla voidaan tulostaa yhteenvetoraportteja sekä luoda raportteja MS Word -ohjelmistoon.

  • Optio 1: Event&Calculation mahdollistaa yksittäisten tapahtumien analysoinnin mittaustiedoista sekä markkerien hallinnoimisen ja laskentojen tekemisen markkereilla merkityille alueille. Lisäksi optio 1 mahdollistaa säätietojen analysoinnin ja huonojen sääolosuhteiden merkitsemisen taso/aika -kuvaajaan.
  • Optio 2: Advanced Displays mahdollistaa taajuuskuvaajien esittämisen L(t) ja L(f) -näytöillä. Tämän lisäksi optio 2 mahdollistaa 1/1-oktaavien uudelleen laskennan ja mittausignaalin esittämisen AC-muodossa. Myös toisen y -akselin lisääminen on mahdollistaa säätietojen esittämisen yhtäaikaisesti mittaustulosten kanssa.
  • Optio 3: Multifile mahdollistaa jopa 50 mittaustiedoston ja useiden projektitiedostojen käsittelemisen yhtäaikaisesti. Lisäksi optio mahdollistaa projektiin liittyvien tiedostojen, kuten kuvien, .pdf ja tekstitiedostojen, tuomisen ohjelmistoon.
  • Optio 4: Special Media Player on NorReview:n multimediatoistin, jonka avulla voidaan kuunnella Nor121 -analysaattorilla tehtyjä tallennuksia. Toistonäytöllä liikkuu kursori, joka kertoo sillä hetkellä toistettavan kohdan mittausdatasta. Media Playerin avulla voidaan myös lisätä markkereita mittaustietoihin esimerkiksi auton ohiajon kohdalle.
  • Optio 5: NorReport Module mahdollistaa käyttäjän haluamien MS Word dokumenttipohjien lisäämiseen NorReview -ohjelmistoon. Käyttäjä voi muun muassa lisätä yrityksen logon ja yhteystiedot tulostettavaksi mittausraportin yhteyteen.
  • Optio: Lden mahdollistaa päivä-ilta-yö -laskentojen automaattisen suorittamisen NorReview -ohjelmistolla.

Lisätietoja NorReview -ohjelmistosta (PDF 1,1 MB)

NorReview 2.0 uudet ominaisuudet (PDF 1,2 MB)

NorReview 4.0 uudet ominaisuudet (PDF 2MB)

NorReview 5.0 uudet ominaisuudet (PDF 1 MB)