FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Mittaus- ja analysointiohjelmistot / Norsonic NorBuild -ohjelmisto - rakennusakustiikan erikoisohjelmisto
Norsonic NorBuild -ohjelmisto - rakennusakustiikan erikoisohjelmisto

NorBuild on ohjelmisto, jolla suoritetaan rakennusakustiikkaindeksien laskennat kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

Ominaisuudet

 • Äänen eristävyys laskentaohjelmisto, joka on Windows 2000, XP, Vista ja Seven yhteensopiva
 • Toimeenpanee laajan skaalan kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 140 / 717, ÖNORM, SIA 181, yms.
 • Spektrimukautuvuustermien C, Ctr ja CI laskenta
 • Laskee suoraan myös R'w, R'J,w, DnTw, L'nw, L'nTw, yms. -arvot
 • Tukee kenttä- ja laboratoriomittauskäytäntöjä
 • Ilma- ja rakenne-eristävyys- ja -absorptioindeksien laskenta
 • Mittaustiedot voidaan siirtää ohjelmistoon suoraan mittalaitteesta NorReview -ohjelmiston avulla Nor140, Nor118, Nor121 ja Nor843 -mittauslaitteista ja Nor840, CtrlBuild sekä NorSic -tiedostoista tai syöttää manuaalisesti.
 • Mittaustietoja voidaan muokata tai suorittaa keskiarvoistuksia valituille jaksoille
 • Tulosten graafinen ja numeerinen esitys
 • Samassa diagrammissa voidaan esitää useita tuloksia, joka mahdollistaa tulosten vertailun
 • Tulosten käyttäjäystävällinen esitys ja suora tulostus standardeille raporttipohjille
 • Koko projektin vieminen MS Excel -ohjelmistoon on mahdollista, joka mahdollistaa mm. yrityksen logon lisäämisen raporttiin ja raportin ulkomuodon muutokset

Lisätietoja NorBuild -ohjelmistosta (PDF 0,2 MB)