FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Melulähteiden skannaus / Microflown Akustinen Kamera
Microflown Akustinen Kamera

Äänilähteiden paikallistaminen on tärkeä aihe, pyrittäessä kohti hiljaisempia ja värinättömämpiä ratkaisuja, esim teknisten tuotteiden tuotekehityksessä tai valmistuksen laaduntarkastuksissa.

Microflown PU-pohjainen (Particel Velocity)  Lähikenttä Akustinen Kamera ( Near Field Acoustic Camera)  on erittäin nopea ja tarkka menetelmä äänilähteiden paikallistamiseen. Äänenpainetasoina voidaan nähdä liikaa melua tuottavat kohteet, kun taas particle velocity soveltuu erittäin hyvin melun syyn paikallistamiseen mitattavassa kohteessa.

Microflownin Akustista Kameraa voidaan käyttää laitteiden todellisissa käyttöolosuhteissa, usein kaikuisissa tiloissa, mittaukseen ei tarvita kaiuttomia olosuhteita. Päinvastoin kuin perinteiset menetelmät, sensoriverkko ei sisällä ainoastaan mikrofoneja vaan myös PU partikkelinopeus anturin. Near Field Acoustic Camera mittaa suoraan äänen partikkelinopeuden, mikä vähentää monimutkaisten laskutoimitusten määrää. Microflown Acoustic Camera tuottaa tarkan partikkelinopeus kartan ihmisen korvan kuulemalta taajuusalueelta.  Dynamiikka-alue on +40dB, joka voidaan myös visualisoida. Dynamiikka-alue on myöskin taajuusriippumaton.


Katso video:
Menetelmä näyttää äänenpaineen, partikkelinopeuden ja ääni-intensiteetin absoluuttiset arvot ja myöskin visualisoi ne taajuusakselilla. Sensoreiden välistä etäisyyttä voidaan helposti muuttaa pienemmäksi, jos tarkkuutta halutaan parantaa.  Suuri alue voidaan ensin haravoida/mitata karkeammalla gridillä, jonka jälkeen voidaan mitata tiheämmällä gridillä ne alueet joista halutaan tarkempi tieto melulähteistä.  Erityisesti matalilla taajuuksilla tämän menetelmän tarkkuus on parempi kuin minkään muun mikrofon ipohjaisen menetelmän. 

Tulokset voidaan visualisoida ajan funktiona, kun vaihe tieto säilytetään mittauksen ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ei-stationaariset ongelmat, kuten moottorin ylösajot voidaan arvioida luotettavasti koko taajuusalueella ja katsomalla aikatasossa ohimeneviä transientttiääniä kuten natinaa & kolinaa, voidaan ongelmat helposti havaita koko taajuusalueella. Near Field Acoustic Kamera on nopea, tarkka ja intuitiivinen ratkaisu ongelmien ratkaisuun. Autot, lentokoneet, kulutushyödykkeet ja monet muut voidaan testata ja saada niiden meluongelmat hallintaan käyttäen Microflown Near Field Acoustic Cameraa.


Sovellusalueet:

  • Suuret koneet
  • Akustiset suojat
  • Automotive
    • Junat
    • Autojen sisätilat
  • Elektroniset kuluttajatuotteet
  • Lääketieteen koneet ja laitteet

Katso lisää