FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Melulähteiden skannaus / Microflown Scan & Paint TPA
Microflown Scan & Paint TPA

Scan & Paint TPA ohjelma

TPA on lisämoduuli Scan & Paint-ohjelmistoon. Scan & Paint TPA moduulilla on kehittyneet prosessointiominaisuudet ilmaäänen siirtopolun analyysiin (airborne transfer path, TPA) . Tietojen tallennus ja mittaus sinällään tehdään vakio Scan & Paint - moduulilla.

Suuri nopeus pinnalla ei kuitenkaan välttämättä tarkoita korkeaa painekontribuutiota tietyssä paikassa erillään pinnasta. Monimutkaisessa ympäristössä, kuten auton sisätiloissa, pinnan nopeus voi antaa vain viitteitä siitä miten eri lähteet sijoittuvat toisiinsa nähden. Perinteisesti siirtopolun analyysi edellyttää monikanavaista käyttöliittymää, jossa on useita antureita. Kehittynyt versio perinteisestä Scan & Paint - ohjelmasta, Scan & Paint TPA, on kehitetty ratkaisu ilmaäänen
siirtopolun analyysiin. Tämä järjestelmä on nopea ottaa käyttöön  ja vaatii vain pienen määrän kanavia.

Paine (viitattu tiettyyn sijaintiin) voidaan laskea kahdella mittausvaiheella:

  • Nopeusjakauma pinnan yli
  • FRF Transfer toiminnot käyttämällä vastavuoroista mittausta pyyhkäisymenetelmällä


Vaihe 1: Samanlainen standardin Scan & Paint ohjelman kanssa,  lähteen voimakkuus käyttötilanteissa mitataan skannaamalla pinta PU anturilla. Ero TPA versioon on, että nyt referenssimikrofoni lisätään määrätttyn paikkaan,  vaihekorrelaatin mittaukseen  eri pintanopeuksilla.

Vaihe 2: Siirtofunktio mitataan vastavuoroisesti. Tämä tarkoittaa sitä, monopolityyppinen äänilähde on sijoitettu kuulijan paikalle ja äänenpaine mitataan pinnan yli samalla menetelmällä kuin Scan & Paint (pyyhkäisy-menetelmä), saadaksemme siirtofunktion kussakin paikassa. Cross spectrum hiukkasnopeutena pinnalle ja äänenpaineena referenssipaikalla lasketaan, ja se sisältää myös suhteellisen vaihetiedon paneelin värähtelyn ja äänenpaine välillä referenssipaikassa.