FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Melulähteiden skannaus / Microflown Scan & Paint
Microflown Scan & Paint

Microflown Scan & Paint ohjelma yhdessä Microflown Particle Velocity (PU) (katso lisää) anturin kanssa tarjoaa nopean ja helpon ratkaisun lähikentän äänilähteiden lokalisointiin ja materiaalitestaukseen. Partikkelinopeus anturin ansiosta tarkkoihin mittauksiin ei tarvita erityisesti suunniteltuja akustisia tiloja, sillä heijastuva ääni ei vaikuta partikkelien liikkeeseen samalla tavalla kuin painemikrofoniin. Tämä mahdollistaa tuotteelle monia erilaisia sovelluksia tuotetestauksesta melun paikantamiseen.

Ääni- ja  kuvatiedot tallennetaan ja synkronoidaan, automaattinen anturin sijainnin seuranta mahdollistaa yksityiskohtaisen tiedon kustakin kuvafreimistä videon osana. Skannauksen jälkeen tapahtuu mittausten jälkikäsittely. Ohjelma käyttää neljä eri näkymää. Korkearesoluutioinen kuva äänen paineesta, partikkelinopeudesta, äänen intensiteetistä, impedanssista, absorptiosta ja heijastuksesta voidaan valita näyttöön.

Sovellusalueita:
  • Suuret paikallaan olevat koneet (turbiinit, moottorit, generaattorit)
  • Melun eristykseen tarkoitetut suojarakenteet
  • Rakennusakustiikan mittaukset, esim vuotokohtien mittaukset
  • Autojen sisämelun mittaukset,mm melulähteiden paikallistaminen
  • Autojen, junien ym liikennevälineiden äänen eristyksen optimointi
  • Autoteollisuuden komponenttien vertailu ja testaus
  • Kodinkoneiden melun lähteiden paikallistaminen
  • Työkoneiden melun lähteiden paikallistaminen ja vaimennuksen testaus

Katso hyvät esimerkit eri Scan & Paint sovelluksistaScan & Paint ohjelmaversio 2.0 - parannuksetScan & Paint ohjelmaversio 2.2 - parannukset

Skannaamisen työvaiheet:

1. Mittaus: 1. vaiheessa webbikameralla saadaan taustaksi kuva laitteesta. Ääni- ja kuvatieto voidaan tallentaa samanaikaisesti 2-kanavaisella Microflown DAQ -järjestelmällä, johon on kytketty PU probe, skannaamalla haluttu alue. Laitteisto on kytketty PC:lle.

2. Mittauksen prosessointi: Tässä työvaiheessa probelle valitaan väri, jotta ohjemisto voi suorittaa auto-tracking toiminnon. Kuvassa näkyy ne pisteet joissa tallennus on suoritettu. Kukin piste sisältää äänenpaine ja partikkelinopeus tiedon, jotka on kerätty aikahistoriasta, jonka DAQ ja ohjelma ovat tallentaneet skannauksen aikana. Toisto-moodissa voidaan kuunnella sekä äänen painetta että nopeussignaalia.

3. Analysointi: Värikartta lasketaan mittauspisteistä, jotka näkyvät vihreinä edellisessä kuvassa.  Valitse kiinnostava taajuusalue ja muodosta kartta valitulta alueelta. Voit laskea keskimääräisen spektrin tietyltä alueelta tai tietystä pisteestä värikartalla. Määrittämällä pinnan mitat, voidaan äänitehotaso määrittää.  Nopeus audio voidaan kuunnella valitulta taajuusalueelta.

4. Raportointi: Voit nopeasti raportoida mittaukset eri muodoissa ja verrata eri vaihtoehtoja tai tutkia ongelma

Microflown Scan & Paint esite

Katso esittely video Scan & Paint:

    Katso esittely video Scan & Paint Intensity: