FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni / Materiaalien akustinen testaus / Sinus Sound Absorbtion Tube
ADF 1000 - Absorbtiokertoimen mittaussysteemi

Sinus AFD 1000 on materiaalien akustisten ominaisuuksien mittauksiin suunniteltu mittausjärjestelmä.

Järjestelmä koostuu absorptioputkesta johon mitattava materiaali laitetaan. Putkessa on 2 mikrofonia ja äänilähde.

Mikrofonit on kytketty tiedonkeruujärjestelmään, jota ohjataan AFD1000 ohjelman avulla.

Järjestelmällä voidaan mitata ja laskea :

  • Äänen absortiokerroin (sound absorbtion coefficent + rated sound absorbtion coefficent of material acc to DIN EN ISO 11654)
  • Äänen heijastussuhde (sound reflection factor)
  • Materiaalien impedanssisuhde (impedance ratio of materials) 

Lue lisää, esite

Lue lisää, käyttöohje