FI / Mittalaitteet / Melu ja ääni
Melu ja ääni

Tärkeää mittavaa

Melu on ääntä, joka on häiritsevää, epämiellyttävää tai muulla tavoin terveydelle vahingollista. Melu on yleisimpiä työperäisiä haittoja ja se aiheuttaa eniten vammoja työelämässä. Melu heikentää lisäksi elinympäristön viihtyvyyttä ja laatua. Melun mittaamisen vaatimukset kasvavat jatkuvasti sekä laadullisesti että määrällisesti. Tämä edellyttää oikeaa kalustoa ja kaluston käytön osaamista.

Asiantuntevasti

MIP Electronics Oy on asiantuntija koko melunmittauksen laajassa kentässä. Tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaiset laadukkaat tuotteet ja ratkaisut. Tuote- ja ratkaisutarjontamme koostuu tunnetuista kansainvälistä tuotteista ja osaava henkilöstömme osaa tarjota tarpeisiinne sopivimmat ratkaisut. MIP on toiminut alalla yksityisenä yrityksenä jo vuodesta 1986 lähtien ja sitä ennen osana Wärtsilä-konsernia. 30 vuoden kokemukseemme ja osaamiseemme ovat luottaneet jo tuhannet asiakkaat vuosien mittaan. Miksi et sinäkin? Ota meihin yhteyttä!

Akustinen kamera

Audiometrien kalibrointi

Esivahvistimet

FTT-analysaattorit

Intensiteettisondit

Mallinnusohjelmistot

Materiaalien akustinen testaus

Meluannosmittarit

 

Melulähteiden skannaus

Mittaus- ja analysointi-ohjelmistot

Mittausmikrofonit

Monikanava-ratkaisut

Rakennusakustiikan lisälaitteet

Sisämelun valvontajärjestelmät

Ulkomelun monitorointiasemat

Ulkomittaus-mikrofonit

Virtalähteet

Äänitasokalibraattorit

Äänitasomittarit

 

Päämiehet:

Päämiehinämme toimivat vankkaa ammattitaitoa ja pitkäaikaista osaamista omaavat yritykset, kuten:

  • NORSONIC - vaativammat melun ja akustiikan mittaustarpeet, ohjelmistot ja äänilähteet
  • RION - yksinkertaisemmista vaativiin mittauksiin
  • LARSON & DAVIS - työhygieniamittauksiin
  • SINUS - PC-pohjaiset monikanavaratkaisut
  • CADNA - Melun mallinnusohjelmistot
  • GRAS - Suuri valikoima maailman parhaita mikrofoneja ja lisälaitteita
  • MICROTECH-GEFELL - Edullisia, mutta laadukkaita mikrofoneja
  • SOUND OF NUMBERS - Huoneakustiikan mallinnusohjelmisto
  • SOUNDEAR - Sisämelun valvontajärjestelmät ja melunäytöt
  • MICROFLOWN - Melun lähteen lokalisointianturit ja ohjelmat
gras asumismelu asuntomelun mittaus huoneistomelu iec 651/804 type 2 integrating sound level meter larson davis 824 lxt spark 706 rc ld706 706 melumittari noise dosimeters nor 1251 140 118 1210 140 oktaavi rion nl 32 sinus boogie 7088