FI / Mittalaitteet / Kunnonvalvonta
Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonta säästää kustannuksia

Kunnonvalvonta on osa kunnossapitoa, jossa erilaisin teknisin mittausmenetelmin ja analyysein määritellään koneen tai laitteen kunto sen käynnin aikana. Tavoitteena on myös pystyä määrittelemään jäljellä olevan luotettava käyttöaika. Kunnonvalvonnan avulla pyritään saamaan ennakoivaa tietoa alkavasta vikaantumisesta, jotta vältetään odottamattomasta laiterikosta johtuvat seisokit. Tarvittavat korjaukset pystytään aikatauluttamaan tuleviin suunniteltuihin seisokkeihin. Kunnonvalvontaa voidaan tehdä määrävälein tai se voi olla jatkuvaa.

Asiantuntevasti

MIP Electronics Oy:llä on vankka kokemus erilaisista kunnossapidon mittaussovelluksista. Olemme toimittaneet loppuasiakkaillemme ja suomalaisille vientiyrityksille osana heidän tuotteitaan mittauslaitteita ja antureita moniin eri sovelluksiin.

Kiihtyvyysanturit

Lähettimet

Pyörrevirtamittaukset

Signaalinmuokkaus-laitteet

Tärinäkytkimet

Stroboskoopit

Tärinämittarit

Laakeri- ja vaihteisto-diagnostiikanmittarit

Reittimittauslaitteet

On-line valvontajärjestelmät

Päämiehet

Päämiehinämme toimivat vankkaa ammattitaitoa ja pitkäaikaista värähtelynmittausosaamista omaavat yritykset, kuten:

  • APTechnology International B.V. - mittausanturit
  • Metrix Instrument Co. - kiinteän kunnonvalvonnan anturit ja monitorit
  • Metra Mess- und Frequenztechnik - laaja kategoria värähtelynmittaustuotteita
  • RION Co., Ltd. - mittarit ja anturit
  • SINUS Messtechnik GmbH - monikanavaiset mittalaitteet
  • Monarch Instrument - stroboskoopit nopeusmittauksiin
  • Adash - kunnossapidon mittalaitteet ja järjestelmät