Sisäilman laatu
 • Sisäilman laatu
 • CO/CO2 -mittarit

  Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja näiden seurauksena työtehon alenemista. Korkeat pitoisuudet sisäilmassa on hyvä indikaattori ilmastoinnin riittämättömyydestä. Jos pitoisuudet ovat lähellä ulkoilman tasoa, niin silloin ilmastoinnin teho on liian suuri ja sitä säätämällä on mahdollisuus säästää energiakustannuksissa.

  Tarjoamme laadukkaita sisäilman mittalaitteita hiilidioksidin mittaamiseen ja hyödyllisiä hiilidioksidin näyttölaitteita, mitkä antaa näkyvän varoituksen pitoisuuksien noustessa yli raja-arvojen.

 • Monitoimimittarit
 • Myrkylliset kaasut
 • Partikkelilaskurit

  Sisäilman pöly- ja hiukkaspitoisuuksien mittaamiseen tarkotetut partikkelilaskurit.

  Pienhiukkaset ovat yksi terveydelle vaarallisimmista ilmansaasteista, aiheuttaen syöpää, sydänkohtauksia ja ennenaikaisia kuolemia. PM2.5 tarkoittaa alle 2,5 mikrometrin kokoisia hiukkasia. Nämä ovat erityisen vaarallisia, sillä ne kulkeutuvat syvälle keuhkorakkuloihin asti hengityksen mukana. PM10 tarkoittaa alle 10 mikrometrin kokoisia hiukkasia, tämän kokoiset hiukkaset kulkeutuvat nenään tai nieluun asti.

  Lisäätietoa sisäilman hiukkasista Työterveyslaitoksen sivuilta

 • Virtausnopeusmittarit
 • GrayWolf ohjelmistolaajennukset
 • Paine-ero mittarit